Pelastussuunnitelma

PELASTUSSUUNNITELMA
1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT
1.1 Tilaisuuden nimi
Kansalliset Honkamajan hiihdot
1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen)
Oulaisten Taru ry/Oulaisten Huima ry Kilpailun johtaja ja turvallisuudesta vastaava Jim Kalapudas 0405704609
1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite, ehkä myös GPS-koordinaatit)
Honkamaja
Hietalantie 91, 86300 Oulainen
1.4 Ajankohta ja aukioloajat
Lauantaina 19.1.2019
Kilpailun alkamisajankohta klo 11.00
Talkoot pe 18.1. klo 16.00 – 20.00
la 08.00-16.00
1.5 Selvitys tilaisuudesta (Lyhyt selvitys tilaisuuden luonteesta)
Kansallinen hiihtokisa
Osallistujia n. 200
Sarjat M/N10-70
Tarjoilu: makkaran myyntiä
1.6 Arvioitu yleisömäärä (Yleisön laatu. liikuntarajoitteisuus tms. alkoholitarjoilua jne.)
Yleisö koostuu kisailijoista ja talkoolaisista.
2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA (Huom! tehosteet yms.)
Riskitekijä
Ennaltaehkäisy
Pelastamistoimenpiteet
2.1 Tulipalo
Avotulen teko kielletty.
Alkusammutuskalusto.
SOITA 112
2.2 Sairaskohtaus
Ensiapuryhmä ja paikallinen pelastustoimi.
Jatkohoito Oulaskangas
2.3 Tapaturma
EA-ryhmä.
Jatkohoito Oulaskangas
2.4 Liikenne
Opastettu pysäköinti. Varoitukset muulle liikenteelle.
2.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet
2.6 Eksyminen maastoon
Kilpailu tapahtuu ajetulla latureitistöllä. Ei eksymisvaaraa. Risteyspaikoissa opastus ja opastajat.
Tapaturman sattuessa maastoon mennään moottorikelkalla.
2.7 Sähkötapaturma
Ei kaapeleita tai johtoja ulkotiloissa.
2.8 Myrkytystapaus
Vesi johtovettä. Ruokailusta vastaa Honkamajan pitopalvelu
EA-ryhmä.
PELASTUSSUUNNITELMA
3. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN AIKANA
Tehtävä
Nimi tai (lukumäärä)
Puh. nro
3.1 Tilaisuuden johtaja (henkilö joka vastaa koko tapahtumasta)
Jim Kalapudas
0405704609
3.2 Turvallisuudesta vastaava
Jim Kalapudas
EA ryhmä 5 henkilöä
Oulaisten kaupunki
0405704609
3.3 Rakenteista vastaava
Ei tilapäisiä rakenteita
3.4 Liikenne ja pysäköintivastaava
Seurojen jäsenet ohjaavat liikennettä.
Sami Yliniitty vastaava.
0405259758
3.5 Onnettomuustiedottamisesta vastaava
EA –ryhmä
Kuulutus
3.6 Ensiapuhenkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana
SPR Oulaisten osasto
Timo Oksanen
0400981548
3.7 Pelastushenkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana
4 henkilöä
Jim Kalapudas
0400981548
0405704609
4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT (Käytetään apuna karttaliitteitä tarvittaessa)
Asia
Selvitys järjestelyistä (tarvittaessa viittaus karttaliitteeseen)
4.1 Alkusammutuskalusto (määrä, laatu ja sijoitus)
Paikanpäällä.
4.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapu-paikka
Kisakeskuksen välittömässä läheisyydessä. Merkitty opastein.
4.3 Kokoontumis-/ evakuointi-paikka
Kilpailukeskuksen piha-alue
4.4 Poistumistiet tapahtuma-alu-eelta (reitit joita pitkin yleisö poistuu onnettomuustilanteessa)
Alueelle tuleva tie.
4.5 Sisäinen hälyttäminen (Ylei-sön varoittaminen ja henkilökunnan hälyttäminen)
Porukka on pienellä alueella ja kuullaan puhe tarvittaessa kuulutuksen kautta.
4.6 Pelastustiet (reitit joita pitkin pelastusajoneuvot pääsevät kohtee-seen)
Honkamajalle tuleva ajotie pidetään auki.
PELASTUSSUUNNITELMA
5. MUUTA HUOMIOITAVAA
Asia
Selvitys järjestelyistä (Tarvittaessa viittaus karttaliitteisiin)
5.1 Pysäköintijärjestelyt
Opastus kilpailupaikalle Ouluntieltä asti.
5.2 Ensiapukoulutus (Henkilökunta)
SPR Oulaisten osasto
5.3 Alkusammutuskoulutus (Henkilökunta)
5.4 Suunnitelman ja turvallisuusjärjestelmän saattaminen henkilöstön tietoon
Suunnitelma on kilpailupaikan seinällä.
5.5 Kadonneen etsintä
Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen hyväksyttäväksi viisi vuorokautta ennen yleisötilaisuutta.
Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt ennen tilaisuuden aloittamista.
Allekirjoitukset ja nimen selvennykset
Aika ja paikka:
Oulainen 02.01.2019
Jim Kalapudas
Tapahtuman johtaja Tapahtuman turvallisuudesta vastaava